Bowling

 

 

PO-PÁ - do 12h - 150,-

              12-17 h 230

              od 17h- 290

 

SO-NE - do 12h 230,-

            od 12h - 290,-

 

 

  • čtyři profesionální bowlingové dráhy AMF Qubica s bezšňůrovým automatem

  • dráha č.4 je vybavena výsuvnými mantinely pro naše nejmenší zákazníky (volitelné použití)

  • nadstandardní zázemí s pohodlným sezením a variabilním uspořádáním

  • obsluha z recepce - zakoupit můžete nově i pivo a víno, pro děti máme dětský šampus na oslavy a pochutinyvlastní. 

  • možnost zákaznických akcí "na míru" ve spojení s gastronomickou nabídkou HHD

  • ZÁKAZ KONZUMACE VLASTNÍHO JÍDLA A PITÍ ! - pouze dort si můžete přinést vlastní

 

Provozní řád Bowlingu – Sportovní centrum ATLAS Slaný

Každý hráč bude mít bowlingové boty, které máme k zapůjčení na recepci a žádáme vás, pro děti nebo na větší akce noste s sebou tenisky na přezutí.
Děkujeme 

 

1.      Hráči jsou povinni se řídit tímto provozním řádem. Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou na vývěsce Sportovního centra ATLAS.

2.      Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Sportovního centra ATLAS, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry po jejím ukončení.

3.      Při pozdním příchodu na objednanou dráhu nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle     objednávky.

4.      Hráč je povinen dostavit se 5 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha bowlingu právo dráhu/y obsadit dalším zájemcem.

5.      Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.

6.      Do hracího prostoru bowlingových drah je povolen vstup pouze hrajícím osobám a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou lze zapůjčit na recepci.

7.      Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do hracího prostoru bowlingových drah přísně zakázán.

8.      Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinen řídit se pokyny obsluhujícího personálu.

            Zejména nesmí:

·        vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud dráha není obsluhou uvedena do provozu

·        vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze

·        pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule

·        vstupovat na dráhu s jídlem a pitím

·        vstupovat na dráhu s cigaretou, doutníkem či dýmkou

·        ohrožovat či omezovat svým nevhodným chováním ostatní hráče

9.      Při použití vlastního sportovního náčiní (bowlingová obuv a koule) přebírá hráč plnou zodpovědnost za případné poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případně poškození hracího zařízení způsobené tímto náčiním.

10.  Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

11.  Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

12.  Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto provozním řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z prostoru bowlingu.

13.  V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo zařízení bowlingu má provozovatel Sportovního centra ATLAS právo na náhradu způsobené škody.

14.  Tento provozní řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2012

 

 

  • Galerie
  • Video

Nové prostředí bowlingové dráhy...


PO-NE   7:00 - 21:00
     
     
Telefon:   +420-773 494 494
Mail:   recepce@sportcentrumatlas.cz
     
 

Aktuálně

12.12.2017
Klikněte zde pro zobrazení profilu Sport Centra na Facebooku Klikněte zde pro zobrazení profilu Sport Centra na Instagramu
Hotel Hejtmanský dvůr Slaný eMSport Slaný ABL Amatérská Bowlingová Liga QubicaAMF Bowling XShop Bowling Golf Beřovice NUTREND Pepsi Michal Fiala - cyklo servis
Created by Studio Adler © 1998-2018 Sportovní Centrum Atlas - Slaný
Tel.: | e-mail: recepce@sportcentrumatlas.cz